Shalat cara paling praktis untuk makrifat

lebih pasnya adalah sholat untuk meningkatkan tingkat makrifat kita. ya sholat adalah perjumpaan langsung antara hamba dengan khaliknya , secara langsung tidak menggunakan tedeng aling aling (tanpa penghalang) namanya langsung ya pengjarannya langsung termasuk juga masalah makrifat, allah akan memperkenalkan dirinya , Allah akan menjelaskan dirinya kepada kita, ALlah akan memberikan penjelasan langsung dalam sholat kita

makrifat tapi maksiyat

sangat mungkin sekali ini terjadi, maka islam bersyahadat itu ada dua yang pertama adalah ke Allah dan yang kedua adalah ke rasulullah. kalau ke Allah saja maka yang terjadi adalah makrifat tapi maksiyat… mengenal Allah tapi tidak mematuhi perintah sama saja dengan kenal tapi membangkang.. (sama dengan syetan kan) nah …. syahadat yang kedua artinya kita mematuhi perintah dan sunah Rasulullah.. sebagai cara untuk mencapai keriddloannya (tidak hanya makrifatnya saja).

patrap dengan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW

saya bereksperimen mancer (patrap, dzikir) ke Allah lewat shalawat ternyata daya nya sangat besar dan sangat cepat sekali membawa kepada alam kesadaran yang lebih tinggi.
carannya:
1. sambungkan hati kita kepada Allah
2. sambungkan hati kita kepada Rasulullah
3. doakan rasulullah dalam shalawat yang kita baca
4. arahkan diri kita ke Allah bersama doa kepada Allah untuk rasulullah.
5. tunggu saja sambil kita bersalawat…
kenapa mancernya tambah kuat dengan bershalawat karena rasulullah memiliki daya ke Tuhanan yang sangat kuat.. jika kita sambungkan hati kita kepada Rasululah maka secara otomatis kita akan terbawa oleh daya yang kuat tadi.