Kerja sama Majelis Ulama Indonesia dan Solo Spirit Islam

Insya Allah pada tanggal 20 Juni Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Solo Spirit Islam Community akan mengadakan pelatihan BAHAGIA DENGAN SHOLAT. yang insya Allah bertempat di masjid Raya Fatimah (batik Danar Hadi). Trainer utama saya sendiri dan nanti akan dibantu oleh kawan kawan halaqoh senin malam dan jamaah malam jumatan. Peserta Umum siapapun boleh ikut…..

Praktek dzikir nafas just simple

perhatikan nafas anda, perhatikan keluar masuknya nafas, kendorkan seluruh otot otot anda dari mulai kepala hingga kaki, lalu ikuti nafas, jika masuk ikuti saja jika keluar ikuti saja.

sambungkan diri anda dengan Allah SWT dengan lafaz Huu masuk nafas dan Allah keluar nafas (dzikir boleh apa saja) tujuan Huu Allah ini hanya untuk menguatkan proses silatun anda. fokus kepada dzikir dengan tetap mengikuti nafas. kemudian beralihlah ke jiwa dengan mengikuti dzikir Huu Allah yaitu ketika Huu (masuk nafas) arahkan jiwa anda kepada Allah, dan ketika lafaz Allah (keluar nafas) pasrahkan jiwa anda kepada Allah.

anda tidak perlu dipusingkan mana jiwa dan mana ruh yang jelas ketika jiwa anda sambung ke Allah maka otomatis Ruh anda sudah aktif.

lakukan dengan penuh ketenangan. harmonisasi antara tubuh jiwa dan Ruh ini akan meningkatkan kesadaran anda. selamat mempraktekan …it’s just simple