dzikir yang benar dapat menurunkan gelombang otak, keadaan turunnya gelombang orang hingga kita mencapai tenang keadaannya seperti ketika kita akan memasuki tidur. jadi wajar jika kita berdzikir dengan tenang dan ritmis akan menghasilkan rasa kantuk yang amat sangat.

anda dapat melakukannya dengan dzikir nafas. dengan dzikir nafas pada level 1 anda sudah dapat merasakan betapa nafas anda membuat anda relaks. relaks yang amat sangat dapat membuat gelombang otak cepat turun.