tidak ada ciptaan Allah yang tidak diliputi oleh Allah, semua diliputi termasuk manusia, syetan, danjuga malaikat. tidak pernah Allah mewakilkan malaikat izroil mencabut nyawa tanpa liputan Allah SWT, inilah keagungan dan kekuasaan Allah yang maha mutlak. Allah tidak pernah berdiam diri di singgasana yang semua tugas sudah diwakilkan malaikat… Allah maha sibuk.(kullu yawmin huwa fii syaan)

ketika malaikat membagikan rejeki maka Allahpun meliputi malaikat untuk membagikan rejeki, makanya kita tidak diperbolehkan meminta malaikat kita tetap meminta kepada Allah.