cara cepat mencapai puncak marifat

ada satu pertanyaan pak bagaimana cara cepat mencapai puncak marifat?, lha memang makrifat ada dasar ada puncak? menurut saya makrifat adalah satu titik, ketika kita bertemu titik itu maka ya itu, tidak ada yang lain. nah perkara di dalam makrifat itu menimbulkan ilmu ya itu ilmu , ilmu makrifat, kalau makrifat sendiri ya cuma ada satu ya itu.

dan cara mencapai makrifat tidak ada cepat tidak ada lambat, kita pakai cara cepat malah lambat kita pakai cara lambat eh malah cepat. jadi dalam belajar makrifat jangan mentargetkan cepat atau sangat cepat, yang kita lakukan sebaiknya berjalan dengan istiqomah dan penuh keberserahan diri kepada Allah, hanya itu caranya.