Kumpulan hadits LOA law of attraction (1)

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya kecelakaan. Saya amat taajub dengan faal?” Para sahabat bertanya: “Apakah faal itu?” Beliau s.a.w. menjawab: “Iaitu kata-kata yang baik.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Urwah bin ‘Amir r.a., katanya: “Disebut-sebutkanlah persoalan akan timbulnya kemalangan nasib-sebab adanya sesuatu – di sisi Rasulullah s.a.w., lalu beliau s.a.w. bersabda: “Yang terbaik sekali ialah mengucapkan kata-kata yang bagus dan yang sedemikian itu jangan menolak seseorang Muslim – yakni jikalau ia bersengaja akan mengerjakan sesuatu yang baik, janganlah sampai diurungkan kerana timbulnya perasaan akan mendapat kemalangan tadi. Jikalau seseorang di antara engkau semua melihat sesuatu yang tidak disenangi, hendaklah mengucapkan – yang ertinya:
“Ya Allah, tidak ada yang kuasa mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, tidak pula dapat menolak keburukan melainkan Engkau dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolonganMu.” Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

 

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.