Menjual diri di bulan ramadhan mendapat “ganti untung” dari Allah

Bulan Ramadhan Allah membeli kita dengan berbagai limpahan rahmat dan kenikmatan. maka sebaiknya kita bersedia menjual diri kita dengan berbagai amalan di ramadhan ini yaitu dengan puasa, sholat sunah, sedekah dan amalan lainnya. semakin banyak item yang kita jual maka kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat di bulan ramadhan ini.

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, QS Al Fathir 29

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

“yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” QS As Shaff 10-11

Puasa kita sholat kita, dan seluruh amaliah kita (dalam pengertian perniagaan ini) benar benar kita jual, dan kita berikan ihlas kepada Allah, jadi kita korbankan benar benar kepada Allah. Dalam bulan ramadhan ini kita juga disunahkan untuk “membaca” kandungan wahyu quran agar amalan yang akan kita jual kepada Allah di bulan ramadhan ini benar dan tidak menyimpang. kalau kita menjual dengan item yang salah tentunya tidak akan mendapatkan “ganti untung” dari Allah SWT.
maka mari saya mengajak pada diri sendiri dan saudara untuk memperbanyak amal sholeh sehingga kita banyak mendapatkan keuntungan.

5 Comments

  1. IbuFida 05/08/2011
    • Setiyo 05/08/2011
      • edi susilo 22/08/2011
  2. budenya aray 07/08/2011
    • Setiyo 07/08/2011

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.