manfaatkan kepepet (terdesak) untuk berdoa dan meminta mengadu kepada Allah, mumpung kepepet…. biasaya ada daya yang sangat kuat, ada kebergantungan kepada Allah yang sangat kuat… nah keadaan inilah yang akan memunculkan kehendak Allah nampak sangat nyata.