sabar bukan suatu penahanan emosi

seorang dikatakan sabar bila tidak ada beban sedikitpun dalam hati. sabar itu suatu keadaan netral dari segala pengaruh dari luar. pengaruh itu yang mungkin bagi orang lain dianggap sebagai suatu musibah namun bagi orang yang sabar adalah tidak ada namanya musibah karena ada unsur keyakinan bahwa segala sesuatu memang sudah di kehendakinya.

tumakninah : pengendapan rasa

pentingnya tumakninah dalam sholat adalah pengendapan dalam gerak rasa. rasa ketundukan kepada allah dikala sujud dan ruku dilakukan dalam diamnya rukuk dan sujud. pengendapan ini nantinya akan lebih tertanam dalam hati dan lebih lama mebekas perasaan tuncuk kepada allah ini. ketergesaan dalam melakukan gerakan sholat akan menyebabkan hilangnya suasana yang sudah terbentuk dalam shlat sehingga tidak dapat mengendap.

pengendapan rasa adalah suatu kesan yang mendalam terhadap suaasan hati atau suasana perasaan. semakin lama pengendapan di lakukan maka akan semakin mendalam kesan yang tertanam dalam hati dan pikiran kita, semakin kuat pula pengaruh dalam pikiran kita.

MTA NU Muhammadiyah LDII PKS hizbuttahrir Ahmadiyah dll dll…

wah memang sekarang ini terjadi pembelokan akan makna bidah, saya sampai cape menanggapi orang yang sok suci dan mengatakan bahwa mereka bidah, itu bidah, dan ini bidah. kesombongan diri yang menelorkan diri pembidah (hobi membidahkan) memang sudah menjadi penyakit umum di masyarakat muslim. yang beda keyakinan yang beda syariat akan membidahkan orang diluar kelompoknya yang berbeda. ini sudah sangat parah. lebih parah lagi yang membidahkan tidak sadar kalau dirinya juga lebih bidah … seperti jelas jelas rasulullah mengajarkan untuk sholat yang tumakninah tapi ketika ada sekelompok orang yang belajar tumakninah malah di bidahkan… .

inilah kritik pedas buat model pendidikan agama yang berupa doktrin, fiqh minded dan sok syariah… dan sangat hukum sekali. agama dipandang sebagai hukum bukan sebagai jalan menuju kebahagiaan terlebih kembali kepada allah. agama jadi bumereng yang bisa menyerang orang lain dan diri sendiri.

agama bukan lah hukum thok…. tapi agama lebih dari itu.. kita lihat kisah kisah rasulullah selalu mengedapankan ahlak.. coba kalau hukum yang dinomorsatukan wah pasti rasulullah saat itu tidak akan mendapatkan jamaah.

orang beragama harus bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan artifisial misalnya bahagia sudah sholat sebab nanti akan masuk surga.. sholat dan surga adalah kebahagiaan artifisial, pertanyaannya mengapa allah menciptakan sholat dan surga sebab allah berkeinginan agar kita bisa kembali kepada allah denga sempurna tidak malah tersesat di sholat dan surganya… maka ini lah setan yang selalu menyesatkan. kesesatan adalah sesuatu yang bukan allah. pergunakanlah sholat dan surga sebagaimana mestinya dia hanya sebagai alat atau kendaraan yang diciptakan allah agar manusia bisa selamat kembali kepada Nya.

kalau kita terjebak pada kendaraannya dalam artiannya kita berkutat pada masalah masalah fiqh, masalah hukum agama maka kita tidak akan pernah menaiki kendaraannya kita cuma berdebat dengan pengendara lain kamu pake honda aku pake yamaha ….. tidak naik naik cuma berdebat yang satu irit yang satu enak dikendarai… wah payah…sampai kapan pun tidak akan sampai.. bahkan sampai ajal menjemputpun masih eyel eyelan (debat)masalah irit dan tidak irit.  inilah kenyataan di masayarakat kita maka marilah saudaraku berhentilah untuk mendakwahkan bidah.. coba lihat diri kita masing2,  lihat ahlak kita , pantaskah kita masih mengatakan orang lain bidah, orang lain tidak benar, orang lain masuk neraka…. punya hak apa kita memasukkan orang dalam golongan masuk neraka atau masuk surga…kita hanya berbakti kepada allah untuk menjalankan ibadah lebih baik dari kemarin  yang tahu benar tentang bidahnya kita hanya allah, yang tahu kita ke neraka atau ke surga juga allah maka luruskan hati untuk memperbaiki diri sendiri dan menaiki kendaraan agar kita sampai tujuan dengan selamat.

onda aku pake yamaha ….. tidak naik naik cuma berdebat yang satu irit yang satu enak dikendarai… wah payah…sampai kapan pun tidak akan sampai.. bahkan sampai ajal menjemputpun masih eyel eyelan (debat)masalah irit dan tidak irit.  inilah kenyataan di masayarakat kita maka marilah saudaraku berhentilah untuk mendakwahkan bidah.. coba lihat diri kita masing2,  lihat ahlak kita , pantaskah kita masih mengatakan orang lain bidah, orang lain tidak benar, orang lain masuk neraka…. punya hak apa kita memasukkan orang dalam golongan masuk neraka atau masuk surga…kita hanya berbakti kepada allah untuk menjalankan ibadah lebih baik dari kemarin  yang tahu benar tentang bidahnya kita hanya allah, yang tahu kita ke neraka atau ke surga juga allah maka luruskan hati untuk memperbaiki diri sendiri dan menaiki kendaraan agar kita sampai tujuan dengan selamat.

berfikit tanpa berfikir

becak tanpa pir

njeplak tanpa mikir

tidak lagi berfikir tapi difikirkan

fikiran untuk menangkap sinyal yang memikirkan, turunyya ide ilham ditangkap oleh fikiran kemudian fikiran bekerja dengan alat yang namanya otak. sehingga muncullah kepahaman dan pencerahan

bertindak tanpa aku

bertindak bukan karena aku

aku tidak bertindak lagi

semua berjalan apa adanya

yang kita minta bukan milik kita, yang diberi demikian juga

judulnya agak panjang, memang demikian doa yang kita minta kan jjika dikabulkan bukanlah milik kita,  dan apa yang diberikan allah pada kita bukanlah miliki kita. kita tidak memiliki aapa apa. sebenarnya juga diberi tidak diberi adalah sama saja, karena semua bukan milik kita.

pelatihan di dolog-sub divre surakarta

alhamdulillah pengajian sholat khusyu di bulog dolog sub divre surakarta tadi sore berjalan lancar bahkan peserta cukup antusias untuk mengikuti kajian dan pelatihan sholat khusyu di masjid fatimah.