selalu sadar Allah

berdzikir kepada Allah harus dengan niat yang kuat. jeratan fisik sangat kuat sehingga lengah sedikit saja maka kita akan tertarik ke fikiran….rasa… sehingga lepas dari Allah. mujahadah, istiqomah dan kesungguhan dalam mengingat Allah harus benar benar kita gunakan.
berdzikir sampai kita duduk atau berada pada wilayah kesadaran Allah, tidak mengingat lagi tapi kita sudah berada duduk di wilayah ketuhanan. untuk memasuki wilayah ini tidak lah ringan banyak rintangan dan godaannya… sehingga betul betul kita harus berjuang untuk berada pada wilayah tersebut.
kuncinya :
berdoa mohon kepada Allah agar kita di ddudukkan
selalu berusaha untuk mengingat Allah
ya saya kira dua hal diatas…insya Allah kita akan didudukkan berada pada wilayah ketuhanan.