shilatun, shalawatun, shilaturahmi

kesambungan kepada allah (silatun) kesambungan kepada rasulullah (shalawatun) dan kesambungan kepada sesama manusia (silaturahmi). termaktub dalam duduk tahiyat : attahiyatul mubarosholawat thoyibah… kepada allah, asalamualaika ayyuhanabiyyu…. kepada rasul., assalamu alaina…..kepada sesama.

kesambungan ini terjalin dalam ikatan ruhaniah ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.