syahadat sempurna

dua kalimat syahadat mengandung dua yaitu ke allah dan ke rasulullah. ke allah merupakan dimensi lepas tanpa batas (tiada persepsi) dan ke rasulullah dimensi contoh atau uswatun. bersatunya dua dimensi ini akan mengarahkan hidup untuk selaras antara dunia dan akhirat, antara sekarang dan besuk, antara yang lahir dan yang batin antara nyata dan ghoib.

mengarahkan ke allah harus menggunakan tuntunan dan contoh , nah contoh itu ada pada diri rasulullah dimana dalam diri beliau terdapat kesempurnaan manusia paripurna. dengan menyambungkan ke allah dan ke rasulullah akan menjadikan kekuatan yang luarbiasa dimana dalam sejarah kesusatraan sering di sebut dengan jimat kalimasodo. sesuatu yang sangat sakral yang jika di gunakan akan menyelamatkan dunia dan akhirat.

syahadat sempurna ini juga merupakan bersatunya fungsi otak kanan dan otak kiri secara sempurna,berfungsinya tangan kanan dan kiri sempurna inilah yang sering disebut dengan ying yang atau kseseimbangan atau keselarasan. kata orang hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat… artinya bukan sholat itu akhirat sedangkan bekerja cari duit itu dunia. arti seimbang dunia dan akhirat adalah melakukan sesuatu dengan allah dan rasulullah. contoh misalnya, kalau kita bekerja ya dengan prinisip syahadat ke allah dan kerasulullah.