syetan makrifat tapi akhlaknya kurang ajar

syetan sangat mengenal Allah, maka syetan makrifat kepada Allah. tapi makrifatnya tidak diiringi dengan kepatuhan kepada Allah. Ya sama saja dengan kita mengenal presiden tapi semua aturan presiden dilanggar. kalau masalah makrifat (mengenal) semua bisa saja mengenal, tapi kita tidak akan berhenti mengenal setelah mengenal harus berserah diri (tasbih) dan mengikuti semua kehendak Allah. jadi tidak sekedar makrifat harus dengan kepatuhan.

dengan kepatuhan kepada Allah seorang hamba akan semakin mengenal atau semakin makrifat. Tentunya akan sangat beda orang yang patuh kepada juragan dengan orang yang hanya mengenal juragan. orang yang patuh pasti mengenal dan orang yang mengenal belum tentu patuh. Jadi semakin patuh kepada Allah maka akan semakin mengenal atau makrifat.

kita diciptakan Allah untuk mengenalNya, cara mengenalnya cukup dengan sadar Allah, sadar Allah bisa membawa kita kepada alam makrifat, tapi tidak akan berhenti di mengenal tapi harus mengikuti kehendak Allah baik yang berupa ilham takwa maupun yang diturunkan Allah kepada Rasul yaitu quran dan hadis. dari mengikuti perintah Allah ini lah maka ahlak kita akan terdidik dan terarah kearah yang lebih baik.

jadi semakin makrifat maka akhlak kita akan semakin baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.