syetan pun bermakrifat

jangan dikira syetan tidak bermakrifat, syetan sangat mengenal Allah. hal ini ditunjukkan ketika syetan berdoa kepada Allah dengan memuji Allah terlebih dahulu fa bi izzatika….dengan keagungan MU ya Allah…. dan Allah pun mengabulkan doa dari syetan…. luar biasa….. syetan pun bermakrifat.