Pasrah kepada Allah, bukan pasrah kepada keadaan

ada dua macam pasrah yang pertama adalah pasrah kepada Allah dan yang kedua adalah pasrah kepada keadaan. Tanpa saya memberikan pilihan tentunya anda pasti akan memberikan jawaban yang sama dengan saya bahwa yang benar adalah pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah dampak yang ditimbulkan adalah semangat dalam menghadapi masalah tapi kalau pasrah kepada keadaan maka […]