syahadat sempurna

dua kalimat syahadat mengandung dua yaitu ke allah dan ke rasulullah. ke allah merupakan dimensi lepas tanpa batas (tiada persepsi) dan ke rasulullah dimensi contoh atau uswatun. bersatunya dua dimensi ini akan mengarahkan hidup untuk selaras antara dunia dan akhirat, antara sekarang dan besuk, antara yang lahir dan yang batin antara nyata dan ghoib.