Keberanian ulama hakikat makrifat

Perkembangan islam tidak pernah lepas dari ulama ulama hakikat makrifat. Beliau beliau begitu berani menerima amanah Allah untuk berdakwah dari tanah arab ke tanah jawa dan sekitarnya. Kita lihat kesiapan para ulama hakikat makrifat ini menjadika Allah banyak menurunkan petunjuk dan pertolongannya,sehingga beliau beliau kelihatan sakti dan punya karomah yang Woowww. Hal ini sangat mirip […]