Mengapa para sahabat diminta berkorban

Keimanan bukanlah isapan jempol, Allah terus mendidik sahabat Rasulullah untuk kuat dalam beriman. Maka jiwa dan raga serta harta adalah taruhan. Kita pun juga demikian kita juga di minta untuk berkorban dngan jiwa dan raga serta harta. misalnya Korban di lebaran haji. berkorban adalah bentuk nyata dan bukti nyata dari ketaatan kita kepada Allah. Ketika […]

Salut kepada Laskar Umat Islam Solo LUIS

kepada bapak edi lukito salut dengan jenengan sama salutnya dengan Fpi yang memperjuangkan tegaknya syariat di indonesia. saya tidak bisa membayangkan jika islam ini tidak ada golongan yang berani angkat kekuatan. power yang besar ini sangat bermanfaat untuk melindungi agama dari orang orang kafir. inilah tentara islam…. dakwah islam yang saya lakukan yaitu sholat dan […]