Alhamdulillaah….walau belum maksimal saya berlatih dzikir nafas bahkan boleh dibilang masih sedikit.. tapi saya merasakan banyak sekali perubahan pada emosi saya… sebelumnya saya pemarah…maunya sendiri… sekarang hampir 60% semua itu berkurang… terima kasih pak Pur semoga Alloh senantiasa mebimbingku ke jalanNya.. amiiin

Jawab
Alhamdulillah Ibu Tutik sudah diajarkan Allah bagaimana sabar itu melalui cara dzikir. Di dalam dzikir nafas level 1 kita belajar berserah kepada Allah dengan cara mengikuti nafas cara ini secara psikologi membuat diri kita lebih banyak berlatih mengikuti kehendak Allah dalam nafas kita. Sehingga Allahpun mengjarkan kita tentang sabar yang bukan sekedar teori sabar tapi benar benar kita bisa sabar