tumakninah : pengendapan rasa

pentingnya tumakninah dalam sholat adalah pengendapan dalam gerak rasa. rasa ketundukan kepada allah dikala sujud dan ruku dilakukan dalam diamnya rukuk dan sujud. pengendapan ini nantinya akan lebih tertanam dalam hati dan lebih lama mebekas perasaan tuncuk kepada allah ini. ketergesaan dalam melakukan gerakan sholat akan menyebabkan hilangnya suasana yang sudah terbentuk dalam shlat sehingga tidak dapat mengendap.

pengendapan rasa adalah suatu kesan yang mendalam terhadap suaasan hati atau suasana perasaan. semakin lama pengendapan di lakukan maka akan semakin mendalam kesan yang tertanam dalam hati dan pikiran kita, semakin kuat pula pengaruh dalam pikiran kita.