lumrah kalau diluar golongan saling mengkafirkan

sudah banyak terjadi terutama di indonesia ada banyak mazhab, golongan, aliran, dan yang mereka di luar mazhab atau golongan …. mereka saling ejek dan saling menyalahkan.
belum dewasanya mental beragama ini tentunya menjadi keprihatinan kita, ditengah dakwah agama lain yang menyerang agama kita, kita malah bertengkar ini bidah, ini salah dan itu sesat …. yang akhirnya menjadikan energi kita habis ngurusi itu semua.
ketenangan dalam islam memang tidak dikehendaki oleh kebanyakan orang, mereka yang mengaku paling benar dan paling islam selalu saja bikin masalah di dalam islam (jangan jangan ini antek anteknya orang yang benci islam)….
orang belajar ingat kepada Allah di salahkan, orang belajar sholat dengan baik disalahkan… orang ingin baik dilarang bahkan dikatakan sesat…
pengkafiran diluar golongan akhirnya lumrah dan tidak menjadi masalah… lakum dinukum waliyadin… pokoke iki aliran ku yo aliranku aliranmu yo aliran mu.