Day: May 27, 2011

tindakan adalah doa

antara doa, yakin dan perilaku atau tindakan tidak dipisah pisah… tapi satu kesatuan. Ketika saya mohon diselamatkan rumah saya dari pencuri maka doa saya adalah menggembok pintu rumah saya …