DALIL RAKA'AT SHALAT WAJIB

Dari ‘Aisyah, ia berkata: Sholat itu awalnya diwajibkan dua raka’at, lalu ia ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan, dan sholat di tempat disempurnakan (ditambah).

(Muttafaq ‘alaih)

Kemudian beliau hijrah, lalu diwajibkan sholat empat rak’aat, dan sholat dalam perjalanan ditetapkan seperti semula.

(HR.Bukhari)

Kecuali Maghrib karena ia pengganjil sholat siang dan Shubuh karena bacaannya dipanjangkan.

(HR. Ahmad)

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadhar (negeri sendiri) dan dalam safar…… dan shalat Maghrib dalam hadhar dan safar sama, (yaitu) tiga raka’at, tidak kurang dalam hadhar dan tidak (juga) dalam safar, dan dia adalah shalat ganjil pada siang hari…… “

(HR. Tirmidzi)

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, shalat Isya’ di Mina dua raka’at, dan bersama Abu Bakar dua raka’at, dan bersama ‘Umar dua raka’at, dan bersama Utsman dua raka’at di permulaan pemerintahannya, kemudian ia (Utsman) sempurnakannya sesudah itu.

(HR. Ahmad)

Dalam sanad lainnya, Ibnu ‘Umar berkata : “………………………… kemudian ia (Utsman) shalat Isya’ dengan empat raka’at”

(HR. Ahmad)

Kemudian, dalam riwayat lain, dari Abbad bin Abdillah bin Az-Zubair, ia berkata : “……………… dan adalah Khalifah Utsman menyempurnakan shalat apabila masuk Makkah, (yaitu) ia shalat di situ : Shalat Zhuhur, Shalat Asar dan Isya’, empat raka’at-empat raka’at”

(HR. Ahmad)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 8 raka’at jama’ (Zhuhur-Asar), dan 7 raka’at jama’ (Maghrib-Isya’)

(HR. Ahmad)

diambil dari http://www.islamdotnet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=51

4 Comments

  1. quransaja 14/01/2009
  2. Setiyo Purwanto 14/01/2009
    • adi 26/01/2010
  3. herry.sudjono 12/02/2009

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.