Isra miraj dan kesadaran Ruh

Pada peristiwa isra miraj rasulullah mengadakan 2 perjalanan astral,  yang pertama isra yatu perjalanan astral nafs dan yang kedua adalah miraj yaitu perjalanan astral Ruh menuju ke sidrotul muntaha. Pada perjalanan pertama dari masjidil haram ke masjidil aqsha itulah yang dinamakan dengan astral traveling (perjalanan astral) yang sering kita  kenal. Rasulullah pada saat sesampainya masjidil Aqsha penglihatan yang digunakan Rasulullah adalah penglihatan jiwa (penglihatan aku) jadi melihat tapi sudah tidak menggunakan alat jasad yaitu mata. Pada saat perjalanan menuju sidratul muntaha bukan lagi astral traveling (karena menggunakan Ruh) tapi transendensi yang menggunakan kekuatan Ruh untuk bisa bertemu dengan Allah. Unsur Ruh inilah yang dapat mempertemukan dengan Allah. Nafs jelas tidak bisa mengikuti apalagi jasad untuk bertemu Allah

Nilai tertinggi manusia terletak pada Ruh yang bisa langsung bertemu dengan Allah, hal ini menunjukkan bahwa malaikat jibril lebih rendah dibanding dengan Ruh ini, sehingga tidak mampu mengantar sampai bertemu Allah.

Peristiwa isra miraj ini menyadarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan ruhani untuk bertemu dengan Allah hal ini di tegaskan dalam satu hadis bahwa sholat itu mirajnya orang yang beriman. Hal ini menjadikan bahwa dalam sholat kita benar benar sadar akan ruh kita dan kita gunakan untuk bertemu dengan Allah, Seperti rasulullah dalam peristiwa isra miraj juga bertemu dengan Allah.

Kita tidak perlu dipusingkan dengan mirajnya rasulullab bagaimana, yang penting karena itu diluar nalar, diluar akal, di luar logika maka jangan gunakan pikiran tapi gunakanlah kesadaran kita bahwa kita bisa bertemu dengan Allah dengan keimanan kita.

Tulisan saya ini terilhami ketika saya di wawancarai wartawan tentang pandangan psikologi islam terkait rasulullah dalam peristiwa isra miraj.

manusia yang terdiri dari 3 unsur

 1. jasad
 2. nafs
 3. Ruh

memliki alam yang berbeda beda, kalau jasad dia akan terikat ruang dan waktu jadi tidak mungkin jasad dalam sekejap melakukan perjalanan hiangga ratusan km, yang mampu untuk terbebas ruang dan waktu adalah nafs, unsur nafs ini mampu mengadakan perjalanan secepat kilat dan mampu melihat mendengar dan mengetahui tanpa menggunakan instrumen jasad. Khusus untuk Ruh, unsur ini sangat spesial karena hanya Unsur inilah yang mampu berjumpa dengan Tuhan. Nafs  apalagi jasad tidak mampu untuk bertemu dengan Allah, karena jasad dan nafs adalah ciptaan Allah, sedangkan bisa bertemu dengan Allah karena Ruh adalah milik Allah.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
13 thoughts on “Isra miraj dan kesadaran Ruh
 1. Assalamualaikum wbt. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih dari dunia hingga akhirot kpd yg empunya blog ini..semoga bertambah2 Ilmunya… dan mudah-mudahan apa yg saya cari selama ini, saya dapat temui disini.

  saya belum dapat memahami apa yg ada dalam bolg ini, tp saya merasakn diri saya ditarik utk belajar apa yg ada di dlm dan apa ingin disampaikan oleh yg empunya blog ini..

  biarpun saya tidak dapat bertemu dan mendapatkan bimbingan dgn Uzt Abu Sangkan secara berdepan namun mudah-mudahan Allah swt mengizinkan Tok Uzt supaya dapat bersua dgn cara rohaniah…amiin Ya Robbil ‘Alamin ,terimakasih.

 2. Alhamdulillah,
  Syukur kehadrat Allah SWT kerana diberi pemahaman tentang hal ini. Terima kasih banyak Ustaz.

 3. assalamualaikum bpk…..makasih tentang info nya…tetapi saya masih ingin tau ayat atau surat apa saja yg masuk didalam nya..

  cnth surat al nahl ini=

  bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
  [1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
  English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

  ataa amru allaahi falaa tasta’jiluuhu subhaanahu wata’aalaa ‘ammaa yusyrikuuna
  [16:1] Telah pasti datangnya ketetapan Allah818 maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

  English: Allah’s commandment has come, therefore do not desire to hasten it; glory be to Him, and highly exalted be He above what they associate (with Him).

  yunazzilu almalaa-ikata bialrruuhi min amrihi ‘alaa man yasyaau min ‘ibaadihi an andziruu annahu laa ilaaha illaa anaa faittaquuni
  [16:2] Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: “Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku”.

  English: He sends down the angels with the inspiration by His commandment on whom He pleases of His servants, saying: Give the warning that there is no god but Me, therefore be careful (of your duty) to Me.

  khalaqa alssamaawaati waal-ardha bialhaqqi ta’aalaa ‘ammaa yusyrikuuna
  [16:3] Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak819. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.

  English: He created the heavens and the earth with the truth, highly exalted be He above what they associate (with Him).

  khalaqa al-insaana min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimun mubiinun
  [16:4] Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.

  English: He created man from a small seed and lo! he is an open contender.

  waal-an’aama khalaqahaa lakum fiihaa dif-un wamanaafi’u waminhaa ta-kuluuna
  [16:5] Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa’at, dan sebahagiannya kamu makan.

  English: And He created the cattle for you; you have in them warm clothing and (many) advantages, and of them do you eat.

  walakum fiihaa jamaalun hiina turiihuuna wahiina tasrahuuna
  [16:6] Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

  English: And there is beauty in them for you when you drive them back (to home), and when you send them forth (to pasture).

  watahmilu atsqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baalighiihi illaa bisyiqqi al-anfusi inna rabbakum larauufun rahiimun
  [16:7] Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

  English: And they carry your heavy loads to regions which you could not reach but with distress of the souls; most surely your Lord is Compassionate, Merciful.

  waalkhayla waalbighaala waalhamiira litarkabuuhaa waziinatan wayakhluqu maa laaa
  [16:8] dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal820, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

  English: And (He made) horses and mules and asses that you might ride upon them and as an ornament; and He creates what you do not know.

  wa’alaa allaahi qashdu alssabiili waminhaa jaa-irun walaw syaa-a lahadaakum ajma’iina
  [16:9] Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

  English: And upon Allah it rests to show the right way, and there are some deviating (ways); and if He please He would certainly guide you all aright.

  huwa alladzii anzala mina alssamaa-i maa-an lakum minhu syaraabun waminhu syajarun fiihi tusiimuuna
  [16:10] Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

  English: He it is Who sends down water from the cloud for you; it gives drink, and by it (grow) the trees upon which you pasture.

  yunbitu lakum bihi alzzar’a waalzzaytuuna waalnnakhiila waal-a’naaba wamin kulli altstsamaraati inna fii dzaalika laaayatan liqawmin yatafakkaruuna
  [16:11] Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

  English: He causes to grow for you thereby herbage, and the olives, and the palm trees, and the grapes, and of all the fruits; most surely there is a sign in this for a people who reflect.

  wasakhkhara lakumu allayla waalnnahaara waalsysyamsa waalqamara waalnnujuumu musakhkharaatun bi-amrihi inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin ya’qiluuna
  [16:12] Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya),

  English: And He has made subservient for you the night and the day and the sun and the moon, and the stars are made subservient by His commandment; most surely there are signs in this for a people who ponder;

  wamaa dzara-a lakum fii al-ardhi mukhtalifan alwaanuhu inna fii dzaalika laaayatan liqawmin yadzdzakkaruuna
  [16:13] dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

  English: And what He has created in the earth of varied hues most surely there is a sign in this for a people who are mindful.

  wahuwa alladzii sakhkhara albahra lita/kuluu minhu lahman thariyyan watastakhrijuu minhu hilyatan talbasuunahaa wataraa alfulka mawaakhira fiihi walitabtaghuu min fadhlihi wala’allakum tasykuruuna
  [16:14] Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

  English: And He it is Who has made the sea subservient that you may eat fresh flesh from it and bring forth from it ornaments which you wear, and you see the ships cleaving through it, and that you might seek of His bounty and that you may give thanks.

  wa-alqaa fii al-ardhi rawaasiya an tamiida bikum wa-anhaaran wasubulan la’allakum tahtaduuna
  [16:15] Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,

  English: And He has cast great mountains in the earth lest it might be convulsed with you, and rivers and roads that you may go aright,

  wa’alaamaatin wabialnnajmi hum yahtaduuna
  [16:16] dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.

  English: And landmarks; and by the stars they find the right way.

  afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadzakkaruuna
  [16:17] Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.

  English: Is He then Who creates like him who does not create? Do you not then mind?

  wa-in ta’udduu ni’mata allaahi laa tuhsuuhaa inna allaaha laghafuurun rahiimun
  [16:18] Dan jika kamu menghitung-hitung ni’mat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  English: And if you would count Allah’s favors, you will not be able to number them; most surely Allah is Forgiving, Merciful.

  waallaahu ya’lamu maa tusirruuna wamaa tu’linuuna
  [16:19] Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

  English: And Allah knows what you conceal and what you do openly.

  waalladziina yad’uuna min duuni allaahi laa yakhluquuna syay-an wahum yukhlaquuna
  [16:20] Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang.

  English: And those whom they call on besides Allah have not created anything while they are themselves created;

  amwaatun ghayru ahyaa-in wamaa yasy’uruuna ayyaana yub’atsuuna
  [16:21] (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan.

  English: Dead (are they), not living, and they know not when they shall be raised.

  ilaahukum ilaahun waahidun faalladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati quluubuhum munkiratun wahum mustakbiruuna
  [16:22] Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.

  English: Your God is one God; so (as for) those who do not believe in the hereafter, their hearts are ignorant and they are proud.

  laa jarama anna allaaha ya’lamu maa yusirruuna wamaa yu’linuuna innahu laa yuhibbu almustakbiriina
  [16:23] Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

  English: Truly Allah knows what they hide and what they manifest; surely He does not love the proud.

  wa-idzaa qiila lahum maatsaa anzala rabbukum qaaluu asaathiiru al-awwaliina
  [16:24] Dan apabila dikatakan kepada mereka “Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Dongeng-dongengan orang-orang dahulu”,

  English: And when it is said to them, what is it that your Lord has revealed? They say: Stories of the ancients;

  liyahmiluu awzaarahum kaamilatan yawma alqiyaamati wamin awzaari alladziina yudhilluunahum bighayri ‘ilmin alaa saa-a maa yaziruuna
  [16:25] (ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.

  English: That they may bear their burdens entirely on the day of resurrection and also of the burdens of those whom they lead astray without knowledge; now surely evil is what they bear.

  qad makara alladziina min qablihim fa-ataa allaahu bunyaanahum mina alqawaa’idi fakharra ‘alayhimu alssaqfu min fawqihim wa-ataahumu al’adzaabu min haytsu laa yasy’uruuna
  [16:26] Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.

  English: Those before them did indeed devise plans, but Allah demolished their building from the foundations, so the roof fell down on them from above them, and the punishment came to them from whence they did not perceive.

  tsumma yawma alqiyaamati yukhziihim wayaquulu ayna syurakaa-iya alladziina kuntum tusyaaqquuna fiihim qaala alladziina uutuu al’ilma inna alkhizya alyawma waalssuu-a ‘alaaalkaafiriina
  [16:27] Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat, dan berfirman: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang-orang mu’min) ?” Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu:821 “Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir”,

  English: Then on the resurrection day He will bring them to disgrace and say: Where are the associates you gave Me, for whose sake you became hostile? Those who are given the knowledge will say: Surely the disgrace and the evil are this day upon the unbelievers:

  alladziina tatawaffaahumu almalaa-ikatu zhaalimii anfusihim fa-alqawuu alssalama maaaa na’malu min suu-in balaa inna allaaha ‘aliimun bimaa kuntum ta’maluuna
  [16:28] (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); “Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun”. (Malaikat menjawab:( “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan”.

  English: Those whom the angels cause to die while they are unjust to themselves. Then would they offer submission: We used not to do any evil. Aye! surely Allah knows what you did.

  faudkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiihaa falabi/sa matswaa almutakabbiriina
  [16:29] Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.

  English: Therefore enter the gates of hell, to abide therein; so certainly evil is the dwelling place of the proud.

  waqiila lilladziina ittaqaw maatsaa anzala rabbukum qaaluu khayran lilladziina ahsanuu fii haadzihi alddunyaa hasanatun waladaaru al-aakhirati khayrun walani’ma daaru almuttaqiina
  [16:30] Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: “Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab: “(Allah telah menurunkan) kebaikan”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa,

  English: And it is said to those who guard (against evil:( What is it that your Lord has revealed? They say, Good. For those who do good in this world is good, and certainly the abode of the hereafter is better; and certainly most excellent is the abode of those who guard (against evil);

  jannaatu ‘adnin yadkhuluunahaa tajrii min tahtihaa al-anhaaru lahum fiihaa maa yasyaauuna kadzaalika yajzii allaahu almuttaqiina
  [16:31] (yaitu) syurga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa,

  English: The gardens of perpetuity, they shall enter them, rivers flowing beneath them; they shall have in them what they please. Thus does Allah reward those who guard (against evil),

  alladziina tatawaffaahumu almalaa-ikatu thayyibiina yaquuluuna salaamun ‘alaykumu udkhuluu aljannata bimaa kuntum ta’maluuna
  [16:32] (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik822 oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka:( “Salaamun’alaikum823, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”.

  English: Those whom the angels cause to die in a good state, saying: Peace be on you: enter the garden for what you did.

  hal yanzhuruuna illaa an ta/tiyahumu almalaa-ikatu aw ya/tiya amru rabbika kadzaalika fa’ala alladziina min qablihim wamaa zhalamahumu allaahu walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna
  [16:33] Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka824 atau datangnya perintah Tuhanmu825. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri,

  English: They do not wait aught but that the angels should come to them or that the commandment of your Lord should come to pass. Thus did those before them; and Allah was not unjust to them, but they were unjust to themselves.

  fa-ashaabahum sayyi-aatu maa ‘amiluu wahaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi-uuna
  [16:34] Maka mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan.

  English: So the evil (consequences) of what they did shall afflict them and that which they mocked shall encompass them.

  waqaala alladziina asyrakuu law syaa-a allaahu maa ‘abadnaa min duunihi min syay-in nahnu walaa aabaaunaa walaa harramnaa min duunihi min syay-in kadzaalika fa’ala alladziina min qablihim fahal ‘alaa alrrusuli illaa albalaaghu almubiinu
  [16:35] Dan berkatalah orang-orang musyrik: “Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya”. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

  English: And they who give associates (to Allah) say: If Allah had pleased, we would not have served anything besides Allah, (neither) we nor our fathers, nor would we have prohibited anything without (order from) Him. Thus did those before them; is then aught incumbent upon the apostles except a plain delivery (of the message)?

  walaqad ba’atsnaa fii kulli ummatin rasuulan ani u’buduu allaaha waijtanibuu alththaaghuuta faminhum man hadaa allaahu waminhum man haqqat ‘alayhi aldhdhalaalatu fasiiruu fii al-ardhi faunzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu almukadzdzibiina
  [16:36] Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan:( “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut826 itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya827. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

  English: And certainly We raised in every nation an apostle saying: Serve Allah and shun the Shaitan. So there were some of them whom Allah guided and there were others against whom error was due; therefore travel in the land, then see what was the end of the rejecters.

  in tahrish ‘alaa hudaahum fa-inna allaaha laa yahdii man yudhillu wamaa lahum min naasiriina
  [16:37] Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.

  English: If you desire for their guidance, yet surely Allah does not guide him who leads astray, nor shall they have any helpers.

  wa-aqsamuu biallaahi jahda aymaanihim laa yab’atsu allaahu man yamuutu balaa wa’dan ‘alayhi haqqan walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna
  [16:38] Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: “Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati”. (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui,

  English: And they swear by Allah with the most energetic of their oaths: Allah will not raise up him who dies. Yea! it is a promise binding on Him, quite true, but most people do not know;

  liyubayyina lahumu alladzii yakhtalifuuna fiihi waliya’lama alladziina kafaruu annahum kaanuu kaadzibiina
  [16:39] agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta.

  English: So that He might make manifest to them that about which they differ, and that those who disbelieve might know that they were liars.

  innamaa qawlunaa lisyay-in idzaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuunu
  [16:40] Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: “kun (jadilah)”, maka jadilah ia.

  English: Our word for a thing when We intend it, is only that We say to it, Be, and it is.

  waalladziina haajaruu fii allaahi min ba’di maa zhulimuu lanubawwi-annahum fii alddunyaahasanatan wala-ajru al-aakhirati akbaru law kaanuu ya’lamuuna
  [16:41] Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui,

  English: And those who fly for Allah’s sake after they are oppressed, We will most certainly give them a good abode in the world, and the reward of the hereafter is certainly much greater, did they but know;

  alladziina shabaruu wa’alaa rabbihim yatawakkaluuna
  [16:42] (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.

  English: Those who are patient and on their Lord do they rely.

  wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim fais-aluu ahla aldzdzikri in kuntum laaa
  [16:43] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan828 jika kamu tidak mengetahui,

  English: And We did not send before you any but men to whom We sent revelation — so ask the followers of the Reminder if you do not know —

  bialbayyinaati waalzzuburi wa-anzalnaa ilayka aldzdzikra litubayyina lilnnaasi maa nuzzila ilayhim wala’allahum yatafakkaruuna
  [16:44] keterangan-keterangan (mu’jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka829 dan supaya mereka memikirkan,

  English: With clear arguments and scriptures; and We have revealed to you the Reminder that you may make clear to men what has been revealed to them, and that haply they may reflect.

  afa-amina alladziina makaruu alssayyi-aati an yakhsifa allaahu bihimu al-ardha aw ya/tiyahumu al’adzaabu min haytsu laa yasy’uruuna
  [16:45] maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari,

  English: Do they then who plan evil (deeds) feel secure (of this) that Allah will not cause the earth to swallow them or that punishment may not overtake them from whence they do not perceive?

  aw ya/khudzahum fii taqallubihim famaa hum bimu’jiziina
  [16:46] atau Allah mengazab mereka diwaktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak (azab itu),

  English: Or that He may not seize them in the course of their journeys, then shall they not escape;

  aw ya/khudzahum ‘alaa takhawwufin fa-inna rabbakum larauufun rahiimun
  [16:47] atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa)830. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

  English: Or that He may not seize them by causing them to suffer gradual loss, for your Lord is most surely Compassionate, Merciful.

  awa lam yaraw ilaa maa khalaqa allaahu min syay-in yatafayyau zhilaaluhu ‘ani alyamiini waalsysyamaa-ili sujjadan lillaahi wahum daakhiruuna
  [16:48] Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?

  English: Do they not consider every thing that Allah has created? Its (very) shadows return from right and left, making obeisance to Allah while they are in utter abasement.

  walillaahi yasjudu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi min daabbatin waalmalaa-ikatu wahum laa yastakbiruuna
  [16:49] Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para maaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.

  English: And whatever creature that is in the heavens and that is in the earth makes obeisance to Allah (only), and the angels (too) and they do not show pride.

  yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayaf’aluuna maa yu/maruuna
  [16:50] Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).

  English: They fear their Lord above them and do what they are commanded.

  waqaala allaahu laa tattakhidzuu ilaahayni itsnayni innamaa huwa ilaahun waahidun fa-iyyaaya fairhabuuni
  [16:51] Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut”.

  English: And Allah has said: Take not two gods, He is only one God; so of Me alone should you be afraid.

  walahu maa fii alssamaawaati waal-ardhi walahu alddiinu waasiban afaghayra allaahi tattaquuna
  [16:52] Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah keta’atan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?

  English: And whatever is in the heavens and the earth is His, and to Him should obedience be (rendered) constantly; will you then guard against other than (the punishment of) Allah?

  wamaa bikum min ni’matin famina allaahi tsumma idzaa massakumu aldhdhurru fa-ilayhi taj-aruuna
  [16:53] Dan apa saja ni’mat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.

  English: And whatever favor is (bestowed) on you it is from Allah; then when evil afflicts you, to Him do you cry for aid.

  tsumma idzaa kasyafa aldhdhurra ‘ankum idzaa fariiqun minkum birabbihim yusyrikuuna
  [16:54] Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada kamu, tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),

  English: Yet when He removes the evil from you, lo ! a party of you associate others with their Lord;

  liyakfuruu bimaa aataynaahum fatamatta’uu fasawfa ta’lamuuna
  [16:55] Biarlah mereka mengingkari ni’mat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).

  English: So that they be ungrateful for what We have given them; then enjoy yourselves; for soon will you know

  wayaj’aluuna limaa laa ya’lamuuna nashiiban mimmaa razaqnaahum taallaahi latus-alunna ‘ammaa kuntum taftaruuna
  [16:56] Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui (kekuasaannya), satu bahagian dari rezki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.

  English: And they set apart for what they do not know a portion of what We have given them. By Allah, you shall most certainly be questioned about that which you forged.

  wayaj’aluuna lillaahi albanaati subhaanahu walahum maa yasytahuuna
  [16:57] Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan831. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki).

  English: And they ascribe daughters to Allah, glory be to Him; and for themselves (they would have) what they desire.

  wa-idzaa busysyira ahaduhum bialuntsaa zhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kazhiimun
  [16:58] Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

  English: And when a daughter is announced to one of them his face becomes black and he is full of wrath.

  yatawaaraa mina alqawmi min suu-i maa busysyira bihi ayumsikuhu ‘alaa huunin am yadussuhu fii altturaabi alaa saa-a maa yahkumuuna
  [16:59] Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

  English: He hides himself from the people because of the evil of that which is announced to him. Shall he keep it with disgrace or bury it (alive) in the dust? Now surely evil is what they judge.

  lilladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati matsalu alssaw-i walillaahi almatsalu al-a’laa wahuwa al’aziizu alhakiimu
  [16:60] Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

  English: For those who do not believe in the hereafter is an evil attribute, and Allah’s is the loftiest attribute; and He is the Mighty, the Wise.

  walaw yu-aakhidzu allaahu alnnaasa bizhulmihim maa taraka ‘alayhaa min daabbatin walaakin yu-akhkhiruhum ilaa ajalin musamman fa-idzaa jaa-a ajaluhum laa yasta/khiruuna saa’atan walaa yastaqdimuuna
  [16:61] Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.

  English: And if Allah had destroyed men for their iniquity, He would not leave on the earth a single creature, but He respites them till an appointed time; so when their doom will come they shall not be able to delay (it) an hour nor can they bring (it) on (before its time).

  wayaj’aluuna lillaahi maa yakrahuuna watashifu alsinatuhumu alkadziba anna lahumu alhusnaaaa jarama anna lahumu alnnaara wa-annahum mufrathuuna
  [16:62] Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya).

  English: And they ascribe to Allah what they (themselves) hate and their tongues relate the lie that they shall have the good; there is no avoiding it that for them is the fire and that they shall be sent before.

  taallaahi laqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fazayyana lahumu alsysyaythaanu a’maalahum fahuwa waliyyuhumu alyawma walahum ‘adzaabun aliimun
  [16:63] Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih.

  English: By Allah, most certainly We sent (apostles) to nations before you, but the Shaitan made their deeds fair-seeming to them, so he is their guardian today, and they shall have a painful punishment.

  wamaa anzalnaa ‘alayka alkitaaba illaa litubayyina lahumu alladzii ikhtalafuu fiihi wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna
  [16:64] Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

  English: And We have not revealed to you the Book except that you may make clear to them that about which they differ, ind (as) a guidance and a mercy for a people who believe.

  waallaahu anzala mina alssamaa-i maa-an fa-ahyaa bihi al-ardha ba’da mawtihaa inna fii dzaalika laaayatan liqawmin yasma’uuna
  [16:65] Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

  English: And Allah has sent down water from the cloud and therewith given life to the earth after its death; most surely there is a sign in this for a people who would listen.

  wa-inna lakum fii al-an’aami la’ibratan nusqiikum mimmaa fii buthuunihi min bayni fartsin wadamin labanan khaalishan saa-ighan lilsysyaaribiina
  [16:66] Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

  English: And most surely there is a lesson for you in the cattle; We give you to drink of what is in their bellies — from betwixt the feces and the blood — pure milk, easy and agreeable to swallow for those who drink.

  wamin tsamaraati alnnakhiili waal-a’naabi tattakhidzuuna minhu sakaran warizqan hasanan inna fii dzaalika laaayatan liqawmin ya’qiluuna
  [16:67] Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

  English: And of the fruits of the palms and the grapes — you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder.

  wa-awhaa rabbuka ilaa alnnahli ani ittakhidzii mina aljibaali buyuutan wamina alsysyajari wamimmaa ya’risyuuna
  [16:68] Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”,

  English: And your Lord revealed to the bee saying: Make hives in the mountains and in the trees and in what they build:

  tsumma kulii min kulli altstsamaraati fauslukii subula rabbiki dzululan yakhruju min buthuunihaa syaraabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi syifaaun lilnnaasi inna fii dzaalika laaayatan liqawmin yatafakkaruuna
  [16:69] kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

  English: Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colours, in which there is healing for men; most surely there is a sign in this for a people who reflect.

  waallaahu khalaqakum tsumma yatawaffaakum waminkum man yuraddu ilaa ardzali al’umuri likay laa ya’lama ba’da ‘ilmin syay-an inna allaaha ‘aliimun qadiirun
  [16:70] Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

  English: And Allah has created you, then He causes you to die, and of you is he who is brought back to the worst part of life, so that after having knowledge he does not know anything; surely Allah is Knowing, Powerful.

  waallaahu fadhdhala ba’dhakum ‘alaa ba’dhin fii alrrizqi famaa alladziina fudhdhiluu biraaddii rizqihim ‘alaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaaun afabini’mati allaahi yajhaduuna
  [16:71] Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni’mat Allah832?

  English: And Allah has made some of you excel others in the means of subsistence, so those who are made to excel do not give away their sustenance to those whom their right hands possess so that they should be equal therein; is it then the favor of Allah which they deny?

  waallaahu ja’ala lakum min anfusikum azwaajan waja’ala lakum min azwaajikum baniina wahafadatan warazaqakum mina alththhayyibaati afabialbaathili yu/minuuna wabini’mati allaahi hum yakfuruuna
  [16:72] Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah ?”

  English: And Allah has made wives for you from among yourselves, and has given you sons and grandchildren from your wives, and has given you of the good things; is it then in the falsehood that they believe while it is in the favor of Allah that they disbelieve?

  waya’buduuna min duuni allaahi maa laa yamliku lahum rizqan mina alssamaawaati waal-ardhi syay-an walaa yastathii’uuna
  [16:73] Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun).

  English: And they serve besides Allah that which does not control for them any sustenance at all from the heavens and the earth, nor have they any power.

  falaa tadhribuu lillaahi al-amtsaala inna allaaha ya’lamu wa-antum laa ta’lamuuna
  [16:74] Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

  English: Therefore do not give likenesses to Allah; surely Allah knows and you do not know.

  dharaba allaahu matsalan ‘abdan mamluukan laa yaqdiru ‘alaa syay-in waman razaqnaahu minnaa rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wajahran hal yastawuuna alhamdu lillaahi bal aktsaruhum laa ya’lamuuna
  [16:75] Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui833.

  English: Allah sets forth a parable: (consider) a slave, the property of another, (who) has no power over anything, and one whom We have granted from Ourselves a goodly sustenance so he spends from it secretly and openly; are the two alike? (All) praise is due to Allah! Nay, most of them do not know.

  wadharaba allaahu matsalan rajulayni ahaduhumaa abkamu laa yaqdiru ‘alaa syay-in wahuwa kallun ‘alaa mawlaahu aynamaa yuwajjihhu laa ya/ti bikhayrin hal yastawii huwa waman ya/muru bial’adli wahuwa ‘alaa shiraathin mustaqiimin
  [16:76] Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?

  English: And Allah sets forth a parable of two men; one of them is dumb, not able to do anything, and he is a burden to his master; wherever he sends him, he brings no good; can he be held equal with him who enjoins what is just, and he (himself) is on the right path?

  walillaahi ghaybu alssamaawaati waal-ardhi wamaa amru alssaa’ati illaa kalamhi albashari aw huwa aqrabu inna allaaha ‘alaa kulli syay-in qadiirun
  [16:77] Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

  English: And Allah’s is the unseen of the heavens and the earth; and the matter of the hour is but as the twinkling of an eye or it is higher still; surely Allah has power over all things.

  waallaahu akhrajakum min buthuuni ummahaatikum laa ta’lamuuna syay-an waja’ala lakumu alssam’a waal-abshaara waal-af-idata la’allakum tasykuruuna
  [16:78] Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

  English: And Allah has brought you forth from the wombs of your mothers — you did not know anything — and He gave you hearing and sight and hearts that you may give thanks.

  alam yaraw ilaa alththhayri musakhkharaatin fii jawwi alssamaa-i maa yumsikuhunna illaaallaahu inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yu/minuuna
  [16:79] Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.

  English: Do they not see the birds, constrained in the middle of the sky? None withholds them but Allah; most surely there are signs in this for a people who believe.

  waallaahu ja’ala lakum min buyuutikum sakanan waja’ala lakum min juluudi al-an’aami buyuutan tastakhiffuunahaa yawma zha’nikum wayawma iqaamatikum wamin ashwaafihaaaarihaa wa-asy’aarihaa atsaatsan wamataa’an ilaa hiinin
  [16:80] Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

  English: And Allah has given you a place to abide in your houses, and He has given you tents of the skins of cattle which you find light to carry on the day of your march and on the day of your halting, and of their wool and their fur and their hair (He has given you) household stuff and a provision for a time.

  waallaahu ja’ala lakum mimmaa khalaqa zhilaalan waja’ala lakum mina aljibaali aknaanan waja’ala lakum saraabiila taqiikumu alharra wasaraabiila taqiikum ba/sakum kadzaalika yutimmu ni’matahu ‘alaykum la’allakum tuslimuuna
  [16:81] Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan ni’mat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

  English: And Allah has made for you of what He has created shelters, and He has given you in the mountains places of retreat, and He has given you garments to preserve you from the heat and coats of mail to preserve you in your fighting; even thus does He complete His favor upon you, that haply you may submit.

  fa-in tawallaw fa-innamaa ‘alayka albalaaghu almubiinu
  [16:82] Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang834.

  English: But if they turn back, then on you devolves only the clear deliverance (of the message).

  ya’rifuuna ni’mata allaahi tsumma yunkiruunahaa wa-aktsaruhumu alkaafiruuna
  [16:83] Mereka mengetahui ni’mat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.

  English: They recognize the favor of Allah, yet they deny it, and most of them are ungrateful.

  wayawma nab’atsu min kulli ummatin syahiidan tsumma laa yu/dzanu lilladziina kafaruu walaaa
  [16:84] Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta ma’af.

  English: And on the day when We will raise up a witness out of every nation, then shall no permission be given to those who E disbelieve, nor shall they be made to solicit favor.

  wa-idzaa raaa alladziina zhalamuu al’adzaaba falaa yukhaffafu ‘anhum walaa hum yunzharuuna
  [16:85] Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak puIa mereka diberi tangguh.

  English: And when those who are unjust shall see the chastisement, it shall not be lightened for them, nor shall they be respited. .

  wa-idzaa raaa alladziina asyrakuu syurakaa-ahum qaaluu rabbanaa haaulaa-i syurakaaunaaalladziina kunnaa nad’uu min duunika fa-alqaw ilayhimu alqawla innakum lakaadzibuuna
  [16:86] Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu-sekutu mereka835, mereka berkata: “Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau”. Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta”.

  English: And when those who associate (others with Allah) shall see their associate-gods, they shall say: Our Lord, these are our associate-gods on whom we called besides Thee. But they will give them back the reply: Most surely you are liars.

  wa-alqaw ilaa allaahi yawma-idzin alssalama wadhalla ‘anhum maa kaanuu yaftaruuna
  [16:87] Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan836.

  English: And they shall tender submission to Allah on that day; and what they used to forge shall depart from them.

  alladziina kafaruu washadduu ‘an sabiili allaahi zidnaahum ‘adzaaban fawqa al’adzaabi bimaaaanuu yufsiduuna
  [16:88] Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan837 disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

  English: (As for) those who disbelieve and turn away from Allah’s way, We will add chastisement to their chastisement because they made mischief.

  wayawma nab’atsu fii kulli ummatin syahiidan ‘alayhim min anfusihim waji/naa bika syahiidan ‘alaa haaulaa-i wanazzalnaa ‘alayka alkitaaba tibyaanan likulli syay-in wahudan warahmatan wabusyraa lilmuslimiina
  [16:89] (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

  English: And on the day when We will raise up in every people a witness against them from among themselves, and bring you as a witness against these — and We have revealed the Book to you explaining clearly everything, and a guidance and mercy and good news for those who submit.

  inna allaaha ya/muru bial’adli waal-ihsaani wa-iitaa-i dzii alqurbaa wayanhaa ‘ani alfahsyaa-i waalmunkari waalbaghyi ya’izhukum la’allakum tadzakkaruuna
  [16:90] Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

  English: Surely Allah enjoins the doing of justice and the doing of good (to others) and the giving to the kindred, and He forbids indecency and evil and rebellion; He admonishes you that you may be mindful.

  wa-awfuu bi’ahdi allaahi idzaa ‘aahadtum walaa tanqudhuu al-aymaana ba’da tawkiidihaaallaaha ‘alaykum kafiilan inna allaaha ya’lamu maa taf’aluuna
  [16:91] Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

  English: And fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oaths after making them fast, and you have indeed made Allah a surety for you; surely Allah I . knows what you do.

  walaa takuunuu kaallatii naqadhat ghazlahaa min ba’di quwwatin ankaatsan tattakhidzuuna aymaanakum dakhalan baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min ummatin innamaaallaahu bihi walayubayyinanna lakum yawma alqiyaamati maa kuntum fiihi takhtalifuuna
  [16:92] Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain838. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

  English: And be not like her who unravels her yarn, disintegrating it into pieces after she has spun it strongly. You make your oaths to be means of deceit between you because (one) nation is more numerous than (another) nation. Allah only tries you by this; and He will most certainly make clear to you on the resurrection day that about which you differed.

  walaw syaa-a allaahu laja’alakum ummatan waahidatan walaakin yudhillu man yasyaau wayahdii man yasyaau walatus-alunna ‘ammaa kuntum ta’maluuna
  [16:93] Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

  English: And if Allah please He would certainly make you a single nation, but He causes to err whom He pleases and guides whom He pleases; and most certainly you will be questioned as to what you did.

  walaa tattakhidzuu aymaanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun ba’da tsubuutihaadzuuquu alssuu-a bimaa shadadtum ‘an sabiili allaahi walakum ‘adzaabun ‘azhiimun wata
  [16:94] Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.

  English: And do not make your oaths a means of deceit between you, lest a foot should slip after its stability and you should taste evil because you turned away from Allah’s way and grievous punishment be your (lot).

  walaa tasytaruu bi’ahdi allaahi tsamanan qaliilan innamaa ‘inda allaahi huwa khayrun lakum in kuntum ta’lamuuna
  [16:95] Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

  English: And do not take a small price in exchange for Allah’s covenant; surely what is with Allah is better for you, did you but know.

  maa ‘indakum yanfadu wamaa ‘inda allaahi baaqin walanajziyanna alladziina shabaruu ajrahum bi-ahsani maa kaanuu ya’maluuna
  [16:96] Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

  English: What is with you passes away and what is with Allah is enduring; and We will most certainly give to those who are patient their reward for the best of what they did.

  man ‘amila shaalihan min dzakarin aw untsaa wahuwa mu/minun falanuhyiyannahu hayaatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani maa kaanuu ya’maluuna
  [16:97] Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik839 dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

  English: Whoever does good whether male or female and he is a believer, We will most certainly make him live a happy life, and We will most certainly give them their reward for the best of what they did.

  fa-idzaa qara/ta alqur-aana faista’idz biallaahi mina alsysyaythaani alrrajiimi
  [16:98] Apabila kamu membaca Al Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

  English: So when you recite the Quran, seek refuge with Allah from the accursed Shaitan,

  innahu laysa lahu sulthaanun ‘alaa alladziina aamanuu wa’alaa rabbihim yatawakkaluuna
  [16:99] Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.

  English: Surely he has no authority over those who believe and rely on their Lord.

  innamaa sulthaanuhu ‘alaa alladziina yatawallawnahu waalladziina hum bihi musyrikuuna
  [16:100] Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

  English: His authority is only over those who befriend him and those who associate others with Him.

  wa-idzaa baddalnaa aayatan makaana aayatin waallaahu a’lamu bimaa yunazzilu qaaluu innamaa anta muftarin bal aktsaruhum laa ya’lamuuna
  [16:101] Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.

  English: And when We change (one) communication for (another) communication, and Allah knows best what He reveals, they say: You are only a forger. Nay, most of them do not know.

  qul nazzalahu ruuhu alqudusi min rabbika bialhaqqi liyutsabbita alladziina aamanuu wahudan wabusyraa lilmuslimiina
  [16:102] Katakanlah: “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur’an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

  English: Say: The Holy spirit has revealed it from your Lord with the truth, that it may establish those who believe and as a guidance and good news for those who submit.

  walaqad na’lamu annahum yaquuluuna innamaa yu’allimuhu basyarun lisaanu alladzii yulhiduuna ilayhi a’jamiyyun wahaadzaa lisaanun ‘arabiyyun mubiinun
  [16:103] Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya Al Qur’an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)”. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa ‘Ajam840, sedang Al Qur’an adalah dalam bahasa Arab yang terang.

  English: And certainly We know that they say: Only a mortal teaches him. The tongue of him whom they reproach is barbarous, and this is clear Arabic tongue.

  inna alladziina laa yu/minuuna bi-aayaati allaahi laa yahdiihimu allaahu walahum ‘adzaabun aliimun
  [16:104] Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Qur’an), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

  English: (As for) those who do not believe in Allah’s communications, surely Allah will not guide them, and they shall have a painful punishment.

  innamaa yaftarii alkadziba alladziina laa yu/minuuna bi-aayaati allaahi waulaa-ika humu alkaadzibuuna
  [16:105] Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.

  English: Only they forge the lie who do not believe in Allah’s communications, and these are the liars.

  man kafara biallaahi min ba’di iimaanihi illaa man ukriha waqalbuhu muthma-innun bial-iimaani walaakin man syaraha bialkufri shadran fa’alayhim ghadhabun mina allaahi walahum ‘adzaabun ‘azhiimun
  [16:106] Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

  English: He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief — on these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement.

  dzaalika bi-annahumu istahabbuu alhayaata alddunyaa ‘alaa al-aakhirati wa-anna allaaha laaalqawma alkaafiriina
  [16:107] Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

  English: This is because they love this world’s life more than the hereafter, and because Allah does not guide the unbelieving people.

  ulaa-ika alladziina thaba’a allaahu ‘alaa quluubihim wasam’ihim wa-abshaarihim waulaa-ika humu alghaafiluuna
  [16:108] Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai.

  English: These are they on whose hearts and their hearing and their eyes Allah has set a seal, and these are the heedless ones.

  laa jarama annahum fii al-aakhirati humu alkhaasiruuna
  [16:109] Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi.

  English: No doubt that in the hereafter they will be the losers.

  tsumma inna rabbaka lilladziina haajaruu min ba’di maa futinuu tsumma jaahaduu washabaruu inna rabbaka min ba’dihaa laghafuurun rahiimun
  [16:110] Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  English: Yet surely your Lord, with respect to those who fly after they are persecuted, then they struggle hard and are patient, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful.

  yawma ta/tii kullu nafsin tujaadilu ‘an nafsihaa watuwaffaa kullu nafsin maa ‘amilat wahum laazhlamuuna
  [16:111] (Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan).

  English: (Remember) the day when every soul shall come, pleading for itself and every soul shall be paid in full what it has done, and they shall not be dealt with unjustly.

  wadharaba allaahu matsalan qaryatan kaanat aaminatan muthma-innatan ya/tiihaa rizquhaaaanin fakafarat bi-an’umi allaahi fa-adzaaqahaa allaahu libaasa aljuu’i waalkhawfi bimaa kaanuu yashna’uuna
  [16:112] Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari ni’mat-ni’mat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian841 kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

  English: And Allah sets forth a parable: (Consider) a town safe and secure to which its means of subsistence come in abundance from every quarter; but it became ungrateful to Allah’s favors, therefore Allah made it to taste the utmost degree of hunger and fear because of what they wrought.

  walaqad jaa-ahum rasuulun minhum fakadzdzabuuhu fa-akhadzahumu al’adzaabu wahum zhaalimuuna
  [16:113] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

  English: And certainly there came to them an Apostle from among them, but they rejected him, so the punishment overtook them while they were unjust.

  fakuluu mimmaa razaqakumu allaahu halaalan thayyiban wausykuruu ni’mata allaahi in kuntum iyyaahu ta’buduuna
  [16:114] Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni’mat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

  English: Therefore eat of what Allah has given you, lawful and good (things), and give thanks for Allah’s favor if Him do you serve.

  innamaa harrama ‘alaykumu almaytata waalddama walahma alkhinziiri wamaa uhilla lighayri allaahi bihi famani idthurra ghayra baaghin walaa ‘aadin fa-inna allaaha ghafuurun rahiimun
  [16:115] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  English: He has only forbidden you what dies of itself and blood and flesh of swine and that over which any other name than that of Allah has been invoked, but whoever is driven to necessity, not desiring nor exceeding the limit, then surely Allah is Forgiving, Merciful.

  walaa taquuluu limaa tashifu alsinatukumu alkadziba haadzaa halaalun wahaadzaa haraamun litaftaruu ‘alaa allaahi alkadziba inna alladziina yaftaruuna ‘alaa allaahi alkadziba laahuuna yufli
  [16:116] Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

  English: And, for what your tongues describe, do not utter the lie, (saying) This is lawful and this is unlawful, in order to forge a lie against Allah; surely those who forge the lie against Allah shall not prosper.

  mataa’un qaliilun walahum ‘adzaabun aliimun
  [16:117] (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.

  English: A little enjoyment and they shall have a painful punishment.

  wa’alaa alladziina haaduu harramnaa maa qashashnaa ‘alayka min qablu wamaazhalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna
  [16:118] Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu842; dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

  English: And for those who were Jews We prohibited what We have related to you already, and We did them no injustice, but they were unjust to themselves.

  tsumma inna rabbaka lilladziina ‘amiluu alssuu-a bijahaalatin tsumma taabuu min ba’di dzaalika wa-ashlahuu inna rabbaka min ba’dihaa laghafuurun rahiimun
  [16:119] Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  English: Yet surely your Lord, with respect to those who do an evil in ignorance, then turn after that and make amends, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful.

  inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan lillaahi haniifan walam yaku mina almusyrikiina
  [16:120] Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif843. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),

  English: Surely Ibrahim was an exemplar, obedient to Allah, upright, and he was not of the polytheists.

  syaakiran li-an’umihi ijtabaahu wahadaahu ilaa shiraathin mustaqiimin
  [16:121] (lagi) yang mensyukuri ni’mat-ni’mat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.

  English: Grateful for His favors; He chose him and guided him on the right path.

  waaataynaahu fii alddunyaa hasanatan wa-innahu fii al-aakhirati lamina alshshaalihiina
  [16:122] Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  English: And We gave him good in this world, and in the next he will most surely be among the good.

  tsumma awhaynaa ilayka ani ittabi’ millata ibraahiima haniifan wamaa kaana mina almusyrikiina
  [16:123] Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad:( “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

  English: Then We revealed to you: Follow the faith of Ibrahim, the upright one, and he was not of the polytheists.

  innamaa ju’ila alssabtu ‘alaa alladziina ikhtalafuu fiihi wa-inna rabbaka layahkumu baynahum yawma alqiyaamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuuna
  [16:124] Sesungguhnya diwajibkan (menghormati)844 hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

  English: The Sabbath was ordained only for those who differed about it, and most surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that about which they differed.

  ud’u ilaa sabiili rabbika bialhikmati waalmaw’izhati alhasanati wajaadilhum biallatii hiya ahsanu inna rabbaka huwa a’lamu biman dhalla ‘an sabiilihi wahuwa a’lamu bialmuhtadiina
  [16:125] Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah845 dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

  English: Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in the best manner; surely your Lord best knows those who go astray from His path, and He knows best those who follow the right way.

  wa-in ‘aaqabtum fa’aaqibuu bimitsli maa ‘uuqibtum bihi wala-in shabartum lahuwa khayrun lilshshaabiriina
  [16:126] Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu846. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

  English: And if you take your turn, then retaliate with the like of that with which you were afflicted; but if you are patient, it will certainly be best for those who are patient.

  w

  • assalaikum bpk
   senang rasanya dapat tambahan info mengenai hal ini.disini saya ingin mengetahui tentang ayat2 yang terkandung di dalam nya pa saja

   yg saya ketahui

   Quran 15:1-10
   Arab text: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
   الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

   English, Sahih International:
   “Alif, Lam, Ra. These are the verses of the Book and a clear Qur’an. (1) Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims. (2) Let them eat and enjoy themselves and be diverted by [false] hope, for they are going to know. (3) And We did not destroy any city but that for it was a known decree. (4) No nation will precede its term, nor will they remain thereafter. (5) And they say,”O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad. (6) Why do you not bring us the angels, if you should be among the truthful?” (7) We do not send down the angels except with truth; and the disbelievers would not then be reprieved. (8) Indeed, it is We who sent down the Qur’an and indeed, We will be its guardian. (9) And We had certainly sent [messengers] before you, [O Muúammad], among the sects of the former peoples. (10)”

   surat al hijr:15

   mungkin mohon bimbingan nya tentang ayat apa saja yang mencakup di dalamnya…terima kasih

 4. assalamu’alaikum

  sebelum nya saya berteri ma kasih tentang infonya yang mengenai hal ini,semoga menjadi tambahan ilmu bagi saya…yang saya tanyakan surat apa saja yang terkandung didalam nya

  apakah surat ini juga termasuk surat yang membahas tentang hal tersebut seperti surat ibrahim 14

  Sahih International
  Alif, Lam, Ra. [This is] a Book which We have revealed to you, [O Muhammad], that you might bring mankind out of darknesses into the light by permission of their Lord – to the path of the Exalted in Might, the Praiseworthy –

  mohon bimbing annya mengenai surat apa saja yang ada di dalam nya ……terimakasih

 5. yg saya tau sich di alqur”an surat al isro’ cma di terangkan perjalanan nya saja gak di jelasin secara de tail nya..heehe

 6. nambahin pak. nabi kan manusia yg lain dari pada yg lain atau istilahnya” khusus” jdi memang menurut akal gak mungkin nabi melakukan perjalanan se jauh ber kilo-kilo meter jauh nya tpi bila “TUHAN” meng hendaki ya itu kan bisa saja . dulu orang mau terbang adja gak kepikiran gimana caranya tpi sekarang kan terbang bisa pakek pesawat. yang dulu nya gak mungkin tpi suatu saat akan mungkin ..

 7. saya ade kurniawan F100100121

  Saya sangat setuju dengan pendapat yang bapak cantumin di solo spirit of islam ini seperti kisah nabi sulaiman waktu ditawari setan untuk membangun istana yang lebih megah dari pada ratu bilqis tapi ada seseorang yang bisa membangun sejapan mata seperti yang bapak sebutkan ditulisan bapak kalau jasad dia akan terikat ruang dan waktu jadi tidak mungkin jasad dalam sekejap melakukan perjalanan hiangga ratusan km, yang mampu untuk terbebas ruang dan waktu

 8. Ade Kurniawan F100100121

  Saya sangat setuju dengan pendapat bapak yang dicantumkan di solo spirit of islam bahwa nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Allah SWT dan disuruh solat selama 50kali, dan sampai akhirnya 5 kali saja karena manusia tidak kuat…

  nabi Muhammad SAW bertemu Allah SWT tidak berani melihat NYA dan hanya bersujud dihadapanNYA…

 9. Coba lihat surat Al-Ma’arij : 4, disana bahwa Malaikat dan ruh naik (ta’ruju asal katanya sm dengan mi’raj) yg kadarnya 1 hari=50.000 tahun ukuran kita, artinya ruh juga masih ada dalam ruang dan waktu, itu bagaimana ya?mohon pencerahannya Pak Pur.

 10. Saya pernah diberitahu guru saya, bahwa perjalanan mi’raj nabi muhammad saw ke sidratul munthaha itu berkecepatan 30.nol, mungkin yang dimaksud 30.digit/detik. sedangkan kecepatan cahaya hanya 6.digit/detik. wallahu alam bisawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.