kesombongan yang diperbolehkan

Bersikap sombong dengan orang yang sombong adalah sedekah