memasuki alam "al fatihah"

dari ayat ke ayat… dalam surat alfatihah.. yang tidak sekedar kita baca namun kita masuk kedalamnya dengan segenap jiwa dan Ruh, terhampar sebuah alam kekuatan yang maha dahsyat… sebuah penghambaan yang sempurna … sebuah pengenalan kepada Allah yang sempurna … seolah alam al fatihah mengunci diri untuk tidak suudzan kepada Allah…

sebuah penghambaan yang sempurna sehingga menimbulkan cahaya nur dalam diri yang menerangi alam semesta…

terimakasih Ust Abu Sangkan , telah mengajak kami untuk mengalami “alam al fatihah”….