makna Huwa (Huu) Dalam Dzikir Nafas

Hu atau Huwa adalah nama Allah dalam Sufisme. Secara harfiahnya bererti “Dia”. Dalam Sufisme Hu adalah istilah lain yang digunakan untuk Allah, dan digunakan sebagai nama Allah. Allah Hu bererti “Allah, satu-satunya Dia!” Dalam bahasa Arab, Hu sebagai tambahan intensif untuk perkataan Allah, sehingga Allah Hu bererti “Allah itu sendiri.” Hu juga ditemukan dalam lafaz Islam La Ilaha Ilallah Hu: “Tidak ada Tuhan kecuali Allah,” atau dalam intepretasi Sufi “Tidak ada kenyataan, kecuali Allah.”